TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | SKATTESATSER

Ikon skattesatser Skattesatser

Se de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for skatteårene 2019 og 2018. De viste skattesatser og beløbsgrænser er landsdækkende og derfor ens i alle landets kommuner. Kilde: skat.dk

Se også → "Satser for offentlige ydelser"

Ikon - Skat Person


2019

2018
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 54.000 kr.   52.900 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 pct.   27/42 pct.
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct.   8 pct.
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 37.200 kr.   34.300 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,10 pct.   9,50 pct.
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 44.800 kr.   43.800 kr.
Bundskat 12,16 pct.   11,13 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 22.400 kr.   21.200 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6,25 pct.   6 pct.
Grøn check (andre) 630 kr.   765 kr.
Grøn check (pensionister) 900 kr.   930 kr.
Jobfradrag (maksimalt) 2.100 kr.   1.400 kr.
Jobfradrag (procent) 3,75 pct.   2,5 pct.
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr.   8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 47.000 kr.   46.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 35.300 kr.   34.500 kr.
Restskat (grænse for indregning) 20.500 kr.   20.100 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente -   -
Restskat: Procenttillæg -   -
Skatteloft (personlig indkomst) 52,02 pct.   52,02 pct.
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 pct.   42 pct.
Topskat 15 pct.   15 pct.
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 513.400 kr.   498.900 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet   1 pct.
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.200 kr.   6.100 kr.

Ikon - Skat Kørsel


2019

2018
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag   Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km (2011 og tidligere: 25-100 km) 198 øre/km   194 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km (2011 og tidligere: over 100 km) 99 øre/km   97 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner (2011 og tidligere: over 100 km) 198 øre/km   194 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 278.100 kr.   272.100 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr.   110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr.   15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr.   50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr.   8 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 356 øre/km   354 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 198 øre/km   194 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 53 øre/km   53 øre/km

Ikon - Skat Børn


2019

2018
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse) 18.228 kr.   18.024 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse) 14.436 kr.   14.268 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse) 11.352 kr.   11.232 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse) 11.352 kr.   11.232 kr.
Børnebidrag - grundbeløb (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
14.736 kr.   14.448 kr.
Børnebidrag - tillæg (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
1.908 kr   1.872 kr.
Betaler du børnebidrag er grundbeløbet fradragsberettiget.
Børne- og ungeydelsen er indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst overstiger et vist beløb, så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned. Du kan læse mere på borger.dk.

Ikon - Skat Ejendom


2019

2018
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 1 pct.   1 pct.
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3 pct.   3 pct.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige) 195.300 kr.   191.100 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar) 300.300 kr.   293.900 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse) 3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau) 22.400 kr.   21.900 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt) 11.200 kr.   11.000 kr.

Ikon - Skat Personalegoder


2019

2018
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr.   160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 25 pct.   25 pct.
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20 pct.   20 pct.
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 pct. pr. uge   0,50 pct. pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 pct. pr. uge   0,25 pct. pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.800 kr.   2.800 kr.
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 6.200 kr.   6.100 kr.
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.200 kr.   1.100 kr.

Ikon - Skat Kost og logi


2019

2018
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr.   75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 509 kr.   498 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 219 kr.   214 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 28.000 kr.   27.400 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) 159 kr.   156 kr.

Ikon - Skat Gaver


2019

2018
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 65.700 kr.   64.300 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 23.000 kr.   22.500 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 800 kr.   800 kr.

Ikon - Skat Pension


2019

2018
Aldersopsparing/aldersforsikring/ supplerende engangssum 5.200 kr.   5.100 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt) 15.730 kr.   14.000 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent) 22 pct.   20 pct.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt) 5.720 kr.   5.600 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent) 8 pct.   8 pct.
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 51.500 kr.   50.400 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 55.900 kr.   54.700 kr.