TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilder

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 20-12-2020
Voldsforbrydelser 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Dokumentfalsk 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Brandstiftelse 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Indbrud i beboelser 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Indbrud i ubeboede bebyggelser 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Butikstyverier m.v. 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Tyveri/brugstyveri af køretøj 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Tyveri/brugstyveri af cykel 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Grov skattesvig 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Hærværk 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Salg af narkotika mv 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Miljøloven 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Indbrud i forretning, virksomhed m.v. 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. 2019 Beskatning og udligning 10-01-2020
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 20-12-2019
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 20-12-2019
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 20-12-2019
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 20-12-2019
Parcel- og rækkehuse, handler - 3. kvt 2019 Boligpriser, handler 16-12-2019
Ejerlejligheder, handler - 3. kvt 2019 Boligpriser, handler 16-12-2019
Fritidshuse, handler - 3. kvt 2019 Boligpriser, handler 16-12-2019
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 3. kvt 2019 Boligpriser, kvm 16-12-2019
Ejerlejligheder, kvmpris - 3. kvt 2019 Boligpriser, kvm 16-12-2019
Fritidshuse, kvmpris - 3. kvt 2019 Boligpriser, kvm 16-12-2019
Kirkeskat 2020 Beskatning og udligning 11-12-2019
Udskrivningsprocent 2020 Beskatning og udligning 12-11-2019
Grundskyldspromille 2020 Beskatning og udligning 12-11-2019
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme 2020 Beskatning og udligning 12-11-2019
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder 2018 Befolkning, indkomst 27-09-2019
Indkomst før skat i gns, mænd 2018 Befolkning, indkomst 27-09-2019
Indkomst før skat i gns, kvinder 2018 Befolkning, indkomst 27-09-2019
Dagpleje, indskrevne 2018 Dagtilbud, indskrevne 25-09-2019
Daginstitution 0-2 år, indskrevne 2018 Dagtilbud, indskrevne 25-09-2019
Daginstitution 3-5 år, indskrevne 2018 Dagtilbud, indskrevne 25-09-2019
Dagpleje (personale) 2018 Dagtilbud, pædagogisk personer 25-09-2019
Pædagog (personale) 2018 Dagtilbud, pædagogisk personer 25-09-2019
Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent (personale) 2018 Dagtilbud, pædagogisk personer 25-09-2019
Leder (personale) 2018 Dagtilbud, pædagogisk personer 25-09-2019
Uddannelsesinstitutioner i Danmark 2019 Vejviser 18-09-2019
Parcel- og rækkehuse, handler - 2. kvt 2019 Boligpriser, handler 16-09-2019
Ejerlejligheder, handler - 2. kvt 2019 Boligpriser, handler 16-09-2019
Fritidshuse, handler - 2. kvt 2019 Boligpriser, handler 16-09-2019
Ejerlejligheder, kvmpris - 2. kvt 2019 Boligpriser, kvm 16-09-2019
Fritidshuse, kvmpris - 2. kvt 2019 Boligpriser, kvm 16-09-2019
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 2. kvt 2019 Boligpriser, kvm 16-09-2019
Forventet levealder i år 2018 Befolkning, til- og afgang 12-09-2019
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. 2019 Økonomi, Gæld og Likviditet 01-09-2019
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse 2019 Befolkning & Areal 10-07-2019
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser 2019 Dagtilbudsområdet 10-07-2019
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser 2019 Dagtilbudsområdet 10-07-2019
Bibliotekarer (årsværk) 2018 Kultur - Bibliotek, ansatte 10-07-2019
Assistenter (årsværk) 2018 Kultur - Bibliotek, ansatte 10-07-2019
Årsværk i alt 2018 Kultur - Bibliotek, ansatte 10-07-2019
Bøger - bestand 2018 Kultur - Bibliotek, bestand 10-07-2019
Lydbøger - bestand 2018 Kultur - Bibliotek, bestand 10-07-2019
Musikoptagelser - bestand 2018 Kultur - Bibliotek, bestand 10-07-2019
Film - bestand 2018 Kultur - Bibliotek, bestand 10-07-2019
Multimediematerialer - bestand 2018 Kultur - Bibliotek, bestand 10-07-2019
Antal biblioteksudlån i alt 2018 Kultur - Bibliotek, udlån 10-07-2019
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås