TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | Skole & Uddannelse

ikon - Skole & Uddannelse Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Fredensborg Kommune ligger 6 kommunale folkeskoler med 161 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 23,3 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,4 elever i hver klasse. 23,3% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 77.676 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 73.838 kr. 

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2021) 40.998   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2021) % 13,6   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2021) 6   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2021) 161   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2021) 626   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2021) 23,3   Se udvikling, sammenlign kommuner
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017) 23,3   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) 77.676 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) 52.175 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) 8.110 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) 10.159 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) 73.397 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2020) 1.847   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2020) 571   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2020) 6.521   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2020) 1.423   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2020) 4.383   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2020) 3.815   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2020) 639   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2020) 402   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2020) 374   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2020) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2020) 743   Se udvikling, sammenlign kommuner
Venteliste - musikskole (2020) 66   Se udvikling, sammenlign kommuner
Elever på musikalsk grundkursus (2020) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Talentelever på musikskoler (2020) 16   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling forskole (2020) 2.270 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling sammenspil (2020) 1.152 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Fredensborg Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 2  
Folkeskoler 6  
Friskoler og private grundskoler 4  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Specialskoler for børn 3  

Gymnasiale uddannelser:

Private gymnasier og HF-kurser 1  

Højskoler:

Folkehøjskoler 1  

Produktionsskoler:

Voksenuddannelser:

Erhvervsuddannelser:

Videregående uddannelser:

Universiteter:

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 2