TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | Kommunens økonomi

ikon - Kommunens økonomi Kommunens økonomi

Få overblik over Fredensborg Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Fredensborg Kommunens regnskab for 2020 viser samlede udgifter på 2.777.341 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) i 1.000 kr. 69.217   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) i 1.000 kr. -3.174   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2020) i 1.000 kr. 71.975   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2020) i 1.000 kr. 574.291   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2020) i 1.000 kr. 217.147   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) i 1.000 kr. 1.560.827   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2020) i 1.000 kr. 287.058   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-6 (2020) i 1.000 kr. 2.777.341   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2021) 8.019 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2021) 53.561 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2021) 2.597 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2021) 6.440 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2021) 3.416 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2021) -56 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2021) 49 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2021) 69.164 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2021) 3.899 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2021) 49.804 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) 10.159 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2021) 1.642 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2021) 1.288 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2021) 7.855 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2020) 11.369 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2020) 1.891 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2021) 7.370 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner