TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Aalborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   198.551    -116.291  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   23.721    -19.357  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   314.217    -251.695  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   2.370.715    -1.827.136  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   969.918    -765.791  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   8.562.501    -7.108.133  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   1.262.148    -971.605  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   13.701.771    -11.060.008  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   41.372    +12.029  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   4.004    +3.817  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   1.293    +1.454  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   15.379    -11.725  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   4.262    -1.295  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   309    -264  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   1.324    -1.298  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   62.419    +4.619  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   3.063    -35  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   42.542    +6.538  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   7.905    +2.367  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.733    -123  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.476    -217  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   7.312    +374  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   9.286    +1.605  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   -1.011    +2.313  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   2.705    +2.943  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune