TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Aalborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
62.489   177.473    -114.984  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
2.338   4.857    -2.519  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
66.955   286.001    -219.046  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
496.284   2.349.206    -1.852.922  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
227.662   988.906    -761.244  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.498.036   8.331.813    -6.833.777  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
279.332   1.233.235    -953.903  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
2.633.096   13.371.491    -10.738.395  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
53.547   40.529    +13.018  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
7.641   3.913    +3.728  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
961   1.055    -94  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.764   14.853    -12.089  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
3.781   4.019    -238  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-62   247    -309  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
54   1.104    -1.050  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
64.675   60.737    +3.938  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
3.203   2.904    +299  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.080   41.369    +5.711  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   7.748    +2.282  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.698   1.667    +31  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.204   1.388    -184  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
7.531   7.131    +400  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
11.379   8.254    +3.125  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   2.173      
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
1.494   29    +1.465  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
6.854   3.893    +2.961  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune