TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Aalborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   217.075    -176.210  
Andel 65+-årige (2020) (%)
23,2   18,0    +5,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
8.801   37.191    -28.390  
Førtidspensionister i alt (2020)
1.256   7.070    -5.814  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
17,8   38,9    -21,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   41,1    -12,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   4,3      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
108   530    -422  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
11   38    -27  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.102,50    +582,50  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
40.903   48.536    -7.633  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
19.704   16.693    +3.011  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
38,9   32,3    +6,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,1   2,8    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,8   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,7   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
0,6   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.137   2.415    -278  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
1.968   11.267    -9.299  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
-   904,5      
Modtagere af genoptræning (2018)
-   78,5      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
-   805,7      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
-   20,3      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Fredensborg Kommune