TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Læsø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
62.489   4.304    +58.185  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
2.338   16    +2.322  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
66.955   35.991    +30.964  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
496.284   20.175    +476.109  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
227.662   11.141    +216.521  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.498.036   83.293    +1.414.743  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
279.332   27.695    +251.637  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
2.633.096   182.615    +2.450.481  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
53.547   41.187    +12.360  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
7.641   8.120    -479  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
961   295    +666  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.764   47.834    -45.070  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
3.781   4.004    -223  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-62   -239    +177  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
54   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
64.675   100.570    -35.895  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
3.203   1.693    +1.510  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.080   83.142    -36.062  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   8.896    +1.134  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.698   1.652    +46  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.204   1.824    -620  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
7.531   4.032    +3.499  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
11.379   41.875    -30.496  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   9.769      
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
1.494   -133    +1.627  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
6.854   3.414    +3.440  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune