TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Læsø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   3.639    +78.621  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   -769    +5.133  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   33.725    +28.797  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   21.173    +522.406  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   10.043    +194.084  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   89.434    +1.364.934  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   28.065    +262.478  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   185.310    +2.456.453  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   42.681    +10.720  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   8.591    -770  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   354    +2.393  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   54.108    -50.454  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   3.928    -961  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -153    +198  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   106.801    -39.763  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   -      
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   89.644    -40.564  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   8.699    +1.573  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.693    -83  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   2.064    -805  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   3.931    +3.755  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   44.895    -34.004  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   2.638    -1.336  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   1.038    +4.610  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune