TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vesthimmerlands Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Vesthimmerlands   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   37.121    +3.698  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
13,9   12,9    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   13    -7  
Antal normalklasser (2019)
163   173    -10  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   263    +356  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   19,8    +3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   18,5    +4,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
81.479   68.376    +13.103  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
54.843   49.270    +5.573  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   8.928    -2.898  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   8.629    +1.401  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
70.766   67.926    +2.840  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
1.835   806    +1.029  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
492   420    +72  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
7.043   9.790    -2.747  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.390   1.061    +329  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
4.406   3.063    +1.343  
Lange videregående uddannelser (2018)
3.535   737    +2.798  
Bacheloruddannelser (2018)
583   124    +459  
Forskeruddannelser (2018)
344   34    +310  
Uoplyst uddannelse (2018)
518   383    +135  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
822   739    +83  
Venteliste - musikskole (2018)
64   68    -4  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
15   88    -73  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.882   1.229    +653  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.152   743    +409  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune