TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Thisted   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   7.453    +74.807  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   -2.939    +7.303  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   82.426    -19.904  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   520.235    +23.344  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   241.365    -37.238  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   1.797.907    -343.539  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   317.287    -26.744  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   2.963.734    -321.971  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   40.734    +12.667  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   2.565    +5.256  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   1.305    +1.442  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   23.048    -19.394  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   5.711    -2.744  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -116    +161  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   1.698    -1.672  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   67.373    -335  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   3.462    -434  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   45.846    +3.234  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   8.394    +1.878  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.400    +210  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.489    -230  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   6.316    +1.370  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   16.561    -5.670  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   6.055    -4.753  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   5.634    +14  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune