TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Thisted   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
62.489   10.037    +52.452  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
2.338   -1.308    +3.646  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
66.955   69.212    -2.257  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
496.284   528.995    -32.711  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
227.662   231.738    -4.076  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.498.036   1.756.232    -258.196  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
279.332   314.911    -35.579  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
2.633.096   2.909.817    -276.721  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
53.547   39.258    +14.289  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
7.641   2.524    +5.117  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
961   856    +105  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.764   22.868    -20.104  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
3.781   5.742    -1.961  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-62   -105    +43  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
54   1.133    -1.079  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
64.675   65.289    -614  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
3.203   3.348    -145  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.080   43.770    +3.310  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   8.396    +1.634  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.698   1.394    +304  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.204   1.420    -216  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
7.531   5.965    +1.566  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
11.379   16.222    -4.843  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   8.112      
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
1.494   2.755    -1.261  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
6.854   6.389    +465  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune