TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Randers   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   97.805    -56.940  
Andel 65+-årige (2020) (%)
23,2   20,7    +2,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
8.801   19.382    -10.581  
Førtidspensionister i alt (2020)
1.256   4.264    -3.008  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
17,8   14,4    +3,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   66,3    -37,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
108   356    -248  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
11   9    +2  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.270,00    +415,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   47,00    +7,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
40.903   47.644    -6.741  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
19.704   17.676    +2.028  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
38,9   14,3    +24,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,1   3,6    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,8   3,1    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,7   3,6    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
0,6   1,2    -0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.137   2.109    +28  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
1.968   5.797    -3.829  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
-   1.447,0      
Modtagere af genoptræning (2018)
-   241,7      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
-   1.118,6      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
-   86,7      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Fredensborg Kommune