TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Holstebro   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
62.489   35.302    +27.187  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
2.338   2.410    -72  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
66.955   100.658    -33.703  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
496.284   668.721    -172.437  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
227.662   290.489    -62.827  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.498.036   2.203.045    -705.009  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
279.332   276.646    +2.686  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
2.633.096   3.577.271    -944.175  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
53.547   39.612    +13.935  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
7.641   3.140    +4.501  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
961   725    +236  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.764   16.134    -13.370  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
3.781   5.924    -2.143  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-62   -88    +26  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
54   1.117    -1.063  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
64.675   59.650    +5.025  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
3.203   2.523    +680  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.080   41.737    +5.343  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   7.721    +2.309  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.698   1.990    -292  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.204   1.423    -219  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
7.531   7.765    -234  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
11.379   14.630    -3.251  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   4.053      
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
1.494   -578    +2.072  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
6.854   3.415    +3.439  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune