TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Holstebro   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   40.506    +41.754  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   813    +3.551  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   97.594    -35.072  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   691.346    -147.767  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   300.941    -96.814  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   2.266.612    -812.244  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   277.940    +12.603  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   3.675.752    -1.033.989  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   41.093    +12.308  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   3.202    +4.619  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   1.134    +1.613  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   16.358    -12.704  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   5.639    -2.672  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -253    +298  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   1.260    -1.234  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   61.508    +5.530  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   2.374    +654  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   43.419    +5.661  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   8.166    +2.106  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.965    -355  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.460    -201  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   7.720    -34  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   15.239    -4.348  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   -1.547    +2.849  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   1.808    +3.840  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune