TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Vejen   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   42.863    -2.044  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
13,9   14,0    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   15    -9  
Antal normalklasser (2019)
163   220    -57  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   309    +310  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   21,1    +1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   9,7    +13,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
81.479   66.072    +15.407  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
54.843   51.832    +3.011  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   5.795    +235  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   8.575    +1.455  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
70.766   62.294    +8.472  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
1.835   883    +952  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
492   529    -37  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
7.043   11.451    -4.408  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.390   1.325    +65  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
4.406   3.390    +1.016  
Lange videregående uddannelser (2018)
3.535   1.008    +2.527  
Bacheloruddannelser (2018)
583   200    +383  
Forskeruddannelser (2018)
344   42    +302  
Uoplyst uddannelse (2018)
518   361    +157  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
822   610    +212  
Venteliste - musikskole (2018)
64   70    -6  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
15   36    -21  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.882   999    +883  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.152   310    +842  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune