TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Vejen   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   42.742    -1.877  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   13,6    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   15    -9  
Antal normalklasser (2019)
163   220    -57  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   309    +310  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   21,1    +1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   9,7    +13,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
83.534   66.849    +16.685  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
54.036   53.845    +191  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   5.795    +235  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   8.688    +1.584  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
73.366   64.447    +8.919  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.814   884    +930  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
504   563    -59  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.865   11.412    -4.547  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.418   1.389    +29  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.375   3.432    +943  
Lange videregående uddannelser (2019)
3.630   1.048    +2.582  
Bacheloruddannelser (2019)
588   219    +369  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
374   45    +329  
Uoplyst uddannelse (2019)
492   375    +117  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
741   466    +275  
Venteliste - musikskole (2019)
53   62    -9  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
16   31    -15  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.991   959    +1.032  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.152   344    +808  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune