TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   6.058    +34.761  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
13,9   9,6    +4,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   1    +5  
Antal normalklasser (2019)
163   22    +141  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   436    +183  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   19,8    +3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   15,8    +7,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
81.479   71.168    +10.311  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
54.843   52.714    +2.129  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   8.497    -2.467  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   6.173    +3.857  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
70.766   63.595    +7.171  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
1.835   158    +1.677  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
492   55    +437  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
7.043   1.551    +5.492  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.390   196    +1.194  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
4.406   572    +3.834  
Lange videregående uddannelser (2018)
3.535   186    +3.349  
Bacheloruddannelser (2018)
583   31    +552  
Forskeruddannelser (2018)
344   13    +331  
Uoplyst uddannelse (2018)
518   48    +470  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
822   162    +660  
Venteliste - musikskole (2018)
64   7    +57  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
15   0    +15  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.882   756    +1.126  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.152   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune