TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   5.964    +34.901  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   9,3    +4,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   1    +5  
Antal normalklasser (2019)
163   22    +141  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   436    +183  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   19,8    +3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   15,8    +7,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
83.534   70.044    +13.490  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
54.036   54.964    -928  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   8.497    -2.467  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   6.373    +3.899  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
73.366   67.065    +6.301  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.814   167    +1.647  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
504   55    +449  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.865   1.517    +5.348  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.418   191    +1.227  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.375   561    +3.814  
Lange videregående uddannelser (2019)
3.630   183    +3.447  
Bacheloruddannelser (2019)
588   31    +557  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
374   12    +362  
Uoplyst uddannelse (2019)
492   50    +442  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
741   145    +596  
Venteliste - musikskole (2019)
53   4    +49  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
16   0    +16  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.991   450    +1.541  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.152   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune