TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Langeland   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   8.290    +73.970  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   0    +4.364  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   32.169    +30.353  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   150.379    +393.200  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   89.115    +115.012  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   675.848    +778.520  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   102.623    +187.920  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   1.058.424    +1.583.339  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   41.816    +11.585  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   4.630    +3.191  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   251    +2.496  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   33.338    -29.684  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   5.427    -2.460  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -497    +542  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   79.524    -12.486  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   961    +2.067  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   55.665    -6.585  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   8.660    +1.612  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.429    +181  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.934    -675  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   4.276    +3.410  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   19.276    -8.385  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   3.264    -1.962  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   6.192    -544  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune