TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Langeland   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
62.489   9.665    +52.824  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
2.338   0    +2.338  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
66.955   39.172    +27.783  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
496.284   151.422    +344.862  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
227.662   89.967    +137.695  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.498.036   638.732    +859.304  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
279.332   103.370    +175.962  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
2.633.096   1.032.328    +1.600.768  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
53.547   40.392    +13.155  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
7.641   4.510    +3.131  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
961   289    +672  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.764   32.673    -29.909  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
3.781   4.710    -929  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-62   -485    +423  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
54   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
64.675   76.289    -11.614  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
3.203   1.166    +2.037  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.080   51.940    -4.860  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   8.625    +1.405  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.698   1.477    +221  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.204   1.971    -767  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
7.531   4.005    +3.526  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
11.379   17.933    -6.554  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   6.183      
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
1.494   4.126    -2.632  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
6.854   7.133    -279  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune