TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Langeland   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   12.560    +28.259  
Andel 65+-årige (2019) (%)
22,7   33,7    -11,0  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepension i alt (2019)
8.816   4.177    +4.639  
Førtidspension i alt (2019)
1.215   748    +467  
Mellemste førtidspension (udgået) (2018)
165   120    +45  
Forhøjet alm førtidspension (udgået) (2018)
43   62    -19  
Invaliditetsydelse (udgået) (2018)
25   10    +15  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   47,3    -18,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   47,3    -18,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
108   62    +46  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
11   2    +9  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for aflastningsophold pr. døgn (abs) (Udgået) (2018) (Kr.)
155,00   -      
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   49,00    +5,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2019) (Kr.)
37.421   48.589    -11.168  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   6.183      
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. indb. (2019) (Kr.)
14.540   19.385    -4.845  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2019) (Kr.)
18.518   22.563    -4.045  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
38,9   0,2    +38,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,1   2,9    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,8   3,1    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,7   3,8    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
0,6   1,2    -0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.137   1.607    +530  
Boligydelsesmodtagere pr. 100 husstande (2017)
10,8   10,5    +0,3  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
-   150,6      
Modtagere af genoptræning (2018)
-   48,2      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
-   95,6      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
-   6,8      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Fredensborg Kommune