TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Odense   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   204.182    -163.363  
Andel 65+-årige (2019) (%)
22,7   17,0    +5,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepension i alt (2019)
8.816   34.015    -25.199  
Førtidspension i alt (2019)
1.215   8.322    -7.107  
Mellemste førtidspension (udgået) (2018)
165   1.223    -1.058  
Forhøjet alm førtidspension (udgået) (2018)
43   378    -335  
Invaliditetsydelse (udgået) (2018)
25   145    -120  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   38,3    -9,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   38,3    -9,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
108   569    -461  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
11   0    +11  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for aflastningsophold pr. døgn (abs) (Udgået) (2018) (Kr.)
155,00   130,00    +25,00  
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2019) (Kr.)
37.421   42.545    -5.124  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   3.349      
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. indb. (2019) (Kr.)
14.540   10.712    +3.828  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2019) (Kr.)
18.518   13.158    +5.360  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
38,9   45,0    -6,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,1   2,3    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,8   2,4    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,7   3,7    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
0,6   0,5    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.137   2.249    -112  
Boligydelsesmodtagere pr. 100 husstande (2017)
10,8   10,9    -0,1  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
-   564,5      
Modtagere af genoptræning (2018)
-   227,2      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
-   329,7      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
-   7,6      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Fredensborg Kommune