TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Bornholm   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   39.572    +1.247  
Andel 65+-årige (2019) (%)
22,7   29,0    -6,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepension i alt (2019)
8.816   11.293    -2.477  
Førtidspension i alt (2019)
1.215   2.282    -1.067  
Mellemste førtidspension (udgået) (2018)
165   247    -82  
Forhøjet alm førtidspension (udgået) (2018)
43   112    -69  
Invaliditetsydelse (udgået) (2018)
25   13    +12  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   34,4    -5,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   34,4    -5,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   6,2      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
108   160    -52  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
11   44    -33  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for aflastningsophold pr. døgn (abs) (Udgået) (2018) (Kr.)
155,00   147,00    +8,00  
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2019) (Kr.)
37.421   46.746    -9.325  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   9.108      
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. indb. (2019) (Kr.)
14.540   18.458    -3.918  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2019) (Kr.)
18.518   22.147    -3.629  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
38,9   29,1    +9,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,1   3,5    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,8   3,3    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,7   4,9    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
0,6   0,4    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.137   1.601    +536  
Boligydelsesmodtagere pr. 100 husstande (2017)
10,8   10,6    +0,2  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
-   37,3      
Modtagere af genoptræning (2018)
-   9,3      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
-   27,3      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
-   0,7      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Fredensborg Kommune