TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vordingborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Vordingborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   45.566    -4.701  
Andel 65+-årige (2020) (%)
23,2   27,4    -4,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
8.801   11.893    -3.092  
Førtidspensionister i alt (2020)
1.256   2.284    -1.028  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
17,8   27,0    -9,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   38,4    -9,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
108   175    -67  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
11   5    +6  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.678,00    +7,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   52,60    +1,40  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
40.903   41.218    -315  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
19.704   19.128    +576  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
38,9   38,2    +0,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,1   2,9    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,8   2,5    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,7   3,2    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
0,6   0,9    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.137   1.787    +350  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
1.968   2.809    -841  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
-   860,2      
Modtagere af genoptræning (2018)
-   8,4      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
-   849,9      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
-   1,9      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Fredensborg Kommune