TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Lolland   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   51.579    +30.681  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   0    +4.364  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   102.880    -40.358  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   478.921    +64.658  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   269.191    -65.064  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   2.389.384    -935.016  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   336.647    -46.104  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   3.628.602    -986.839  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   41.942    +11.459  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   3.524    +4.297  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   400    +2.347  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   41.637    -37.983  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   5.425    -2.458  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -345    +390  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   469    -443  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   88.625    -21.587  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   3.052    -24  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   58.642    -9.562  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   8.360    +1.912  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.817    -207  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   2.302    -1.043  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   5.122    +2.564  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   27.984    -17.093  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   -500    +1.802  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   2.275    +3.373  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune