TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Lolland   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
62.489   74.089    -11.600  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
2.338   0    +2.338  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
66.955   127.339    -60.384  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
496.284   464.019    +32.265  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
227.662   289.317    -61.655  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.498.036   2.311.715    -813.679  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
279.332   310.369    -31.037  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
2.633.096   3.576.848    -943.752  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
53.547   41.181    +12.366  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
7.641   3.358    +4.283  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
961   419    +542  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.764   40.466    -37.702  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
3.781   5.367    -1.586  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-62   -461    +399  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
54   9    +45  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
64.675   84.945    -20.270  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
3.203   2.214    +989  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.080   55.559    -8.479  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   8.013    +2.017  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.698   1.802    -104  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.204   2.329    -1.125  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
7.531   4.791    +2.740  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
11.379   26.307    -14.928  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   3.393      
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
1.494   -4.226    +5.720  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
6.854   2.810    +4.044  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune