TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Halsnæs   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   31.384    +9.481  
Andel 65+-årige (2020) (%)
23,2   26,3    -3,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
8.801   7.835    +966  
Førtidspensionister i alt (2020)
1.256   1.260    -4  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
17,8   50,5    -32,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
28,8   33,4    -4,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
108   119    -11  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
11   23    -12  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.612,00    +73,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   50,00    +4,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
40.903   40.034    +869  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
19.704   20.166    -462  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
38,9   47,6    -8,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,1   3,9    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,8   3,0    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,7   4,0    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
0,6   0,9    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.137   2.263    -126  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
1.968   1.646    +322  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
-   102,2      
Modtagere af genoptræning (2018)
-   55,4      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
-   46,3      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
-   0,5      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Fredensborg Kommune