TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Vallensbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   16.633    +24.232  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   14,9    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   3    +3  
Antal normalklasser (2019)
163   90    +73  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   700    -81  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   23,2    -0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   8,5    +14,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
83.534   66.514    +17.020  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
54.036   57.431    -3.395  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   3.233    +2.797  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   10.499    -227  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
73.366   70.262    +3.104  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.814   684    +1.130  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
504   325    +179  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.865   3.284    +3.581  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.418   710    +708  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.375   1.557    +2.818  
Lange videregående uddannelser (2019)
3.630   1.124    +2.506  
Bacheloruddannelser (2019)
588   210    +378  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
374   75    +299  
Uoplyst uddannelse (2019)
492   197    +295  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
741   625    +116  
Venteliste - musikskole (2019)
53   213    -160  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
16   6    +10  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.991   835    +1.156  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.152   423    +729  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune