TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Vallensbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   16.654    +24.165  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
13,9   14,9    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   3    +3  
Antal normalklasser (2019)
163   90    +73  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   700    -81  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   23,2    -0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   8,5    +14,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
81.479   62.770    +18.709  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
54.843   56.268    -1.425  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   3.233    +2.797  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   10.256    -226  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
70.766   68.371    +2.395  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
1.835   661    +1.174  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
492   316    +176  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
7.043   3.308    +3.735  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.390   682    +708  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
4.406   1.494    +2.912  
Lange videregående uddannelser (2018)
3.535   1.045    +2.490  
Bacheloruddannelser (2018)
583   208    +375  
Forskeruddannelser (2018)
344   78    +266  
Uoplyst uddannelse (2018)
518   217    +301  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
822   594    +228  
Venteliste - musikskole (2018)
64   192    -128  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
15   6    +9  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.882   794    +1.088  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.152   358    +794  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune