TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Tårnby   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   85.889    -3.629  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   7.642    -3.278  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   54.203    +8.319  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   594.477    -50.898  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   241.021    -36.894  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   1.630.534    -176.166  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   229.363    +61.180  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   2.843.129    -201.366  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   42.033    +11.368  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   7.121    +700  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   1.914    +833  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   13.724    -10.070  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   4.408    -1.441  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -176    +221  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   636    -610  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   65.851    +1.187  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   2.824    +204  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   47.328    +1.752  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   9.804    +468  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.792    -182  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.338    -79  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   9.925    -2.239  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   1.092    +9.799  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   15.840    -14.538  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   20.993    -15.345  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune