TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Tårnby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   42.989    -2.124  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   13,9    -0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   8    -2  
Antal normalklasser (2019)
163   217    -54  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   603    +16  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   22,2    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   9,4    +13,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
83.534   65.081    +18.453  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
54.036   53.527    +509  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   3.706    +2.324  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   9.804    +468  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
73.366   71.024    +2.342  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.814   1.905    -91  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
504   555    -51  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.865   10.284    -3.419  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.418   1.527    -109  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.375   3.520    +855  
Lange videregående uddannelser (2019)
3.630   2.158    +1.472  
Bacheloruddannelser (2019)
588   391    +197  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
374   143    +231  
Uoplyst uddannelse (2019)
492   389    +103  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
741   744    -3  
Venteliste - musikskole (2019)
53   160    -107  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
16   0    +16  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.991   1.332    +659  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.152   18    +1.134  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune