TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Tårnby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   42.984    -2.165  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
13,9   14,0    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   8    -2  
Antal normalklasser (2019)
163   217    -54  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   603    +16  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   22,2    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   9,4    +13,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
81.479   69.424    +12.055  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
54.843   52.277    +2.566  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   3.706    +2.324  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   9.531    +499  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
70.766   68.575    +2.191  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
1.835   1.893    -58  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
492   556    -64  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
7.043   10.514    -3.471  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.390   1.537    -147  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
4.406   3.426    +980  
Lange videregående uddannelser (2018)
3.535   2.071    +1.464  
Bacheloruddannelser (2018)
583   388    +195  
Forskeruddannelser (2018)
344   144    +200  
Uoplyst uddannelse (2018)
518   414    +104  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
822   684    +138  
Venteliste - musikskole (2018)
64   99    -35  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
15   0    +15  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.882   1.269    +613  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.152   800    +352  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune