TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Ishøj   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   22.946    +17.873  
Personer med dansk oprindelse (2018)
33.580   13.912    +19.668  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
36.158   17.953    +18.205  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
4.661   4.993    -332  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
577   738    -161  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
564   1.438    -874  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
92,2   97,6    -5,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
364   866    -502  
Areal (km2) (2019)
112   27    +86  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
81,7   80,0    +1,7  
Antal levendefødte (2018)
360   270    +90  
Antal døde (2018)
427   191    +236  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
41.001   23.165    +17.836  
Befolkning i år 2025 (2019)
41.875   24.155    +17.720  
Befolkning i år 2030 (2019)
42.814   24.992    +17.822  
Befolkning i år 2040 (2019)
44.233   26.044    +18.189  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
274.358   200.961    +73.397  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
306.225   212.362    +93.863  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
245.022   189.658    +55.364  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
386.014   278.470    +107.544  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
445.086   300.694    +144.392  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
331.633   256.440    +75.193  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
605   711    -106  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
3,2   6,5    -3,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
83   147    -64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,4   1,3    -0,9  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
43,6   39,0    +4,6  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,2   7,6    -1,4  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
13,9   13,5    +0,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
57,3   62,8    -5,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
22,7   16,1    +6,6  
Antal 0-5-årige (2019)
2.524   1.751    +773  
Antal 6-16-årige (2019)
5.660   3.094    +2.566  
Antal 17-64-årige (2019)
23.371   14.414    +8.957  
Antal 65+-årige (2019)
9.264   3.687    +5.577  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
2.187   1.428    +759  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
2.690   1.363    +1.327  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
1.541   1.595    -54  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.120   1.529    +591  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
2.896   1.530    +1.366  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
3.204   1.529    +1.675  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
2.748   1.125    +1.623  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.548   1.043    +1.505  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
889   311    +578  
Kvinder 90+ år (2019)
219   57    +162  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
2.254   1.468    +786  
Mænd 10 - 19 år (2019)
2.699   1.438    +1.261  
Mænd 20 - 29 år (2019)
1.656   1.606    +50  
Mænd 30 - 39 år (2019)
1.927   1.583    +344  
Mænd 40 - 49 år (2019)
2.711   1.563    +1.148  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.027   1.507    +1.520  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.539   1.068    +1.471  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.252   948    +1.304  
Mænd 80 - 89 år (2019)
642   229    +413  
Mænd 90+ år (2019)
70   26    +44  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
21.042   11.510    +9.532  
Antal mænd i kommunen (2019)
19.777   11.436    +8.341  
Enlige kvinder (2019)
4.121   2.957    +1.164  
Enlige mænd (2019)
4.121   2.957    +1.164  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
8.401   4.223    +4.178  
Registreret partnerskab (2019)
18   17    +1  
Samlevende par (2019)
793   462    +331  
Samboende par (2019)
946   517    +429  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
27.487   10.639    +16.848  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
13.332   12.307    +1.025  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
4   2    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
2.181   1.478    +703  
Flytninger, fra kommunen (2018)
2.796   1.991    +805  
Flytninger, til kommunen (2018)
2.789   1.663    +1.126  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
5   2    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
10   8    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
17   11    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Fredensborg Kommune