TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Hvidovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   53.416    -12.597  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
13,9   13,4    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   9    -3  
Antal normalklasser (2019)
163   250    -87  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   629    -10  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   22,7    +0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   12,2    +11,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
81.479   74.073    +7.406  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
54.843   60.439    -5.596  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   4.728    +1.302  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   10.205    -175  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
70.766   76.004    -5.238  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
1.835   2.466    -631  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
492   836    -344  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
7.043   11.540    -4.497  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.390   1.956    -566  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
4.406   4.791    -385  
Lange videregående uddannelser (2018)
3.535   3.036    +499  
Bacheloruddannelser (2018)
583   733    -150  
Forskeruddannelser (2018)
344   253    +91  
Uoplyst uddannelse (2018)
518   713    -195  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
822   1.356    -534  
Venteliste - musikskole (2018)
64   125    -61  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
15   19    -4  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.882   1.320    +562  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.152   29    +1.123  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune