TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Hvidovre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   53.527    -12.662  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   13,5    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   9    -3  
Antal normalklasser (2019)
163   250    -87  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   629    -10  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   22,7    +0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   12,2    +11,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
83.534   76.466    +7.068  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
54.036   61.266    -7.230  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   4.728    +1.302  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   10.366    -94  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
73.366   76.743    -3.377  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.814   2.493    -679  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
504   870    -366  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.865   11.262    -4.397  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.418   1.998    -580  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.375   4.945    -570  
Lange videregående uddannelser (2019)
3.630   3.200    +430  
Bacheloruddannelser (2019)
588   726    -138  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
374   270    +104  
Uoplyst uddannelse (2019)
492   713    -221  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
741   1.527    -786  
Venteliste - musikskole (2019)
53   114    -61  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
16   46    -30  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.991   1.419    +572  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.152   28    +1.124  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune