TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Gentofte   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   84.495    -2.235  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   -38.782    +43.146  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   104.916    -42.394  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   920.080    -376.501  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   409.602    -205.475  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   2.379.917    -925.549  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   466.273    -175.730  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   4.326.501    -1.684.738  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   78.733    -25.332  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   9.287    -1.466  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   5.581    -2.834  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   -31.297    +34.951  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   2.642    +325  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -955    +1.000  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   316    -290  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   63.348    +3.690  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   4.076    -1.048  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   47.148    +1.932  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   9.118    +1.154  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.830    -220  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.792    -533  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   8.792    -1.106  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   21.330    -10.439  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   3.645    -2.343  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   7.125    -1.477  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune