TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Gentofte   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
62.489   101.891    -39.402  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
2.338   -33.114    +35.452  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
66.955   106.021    -39.066  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
496.284   891.766    -395.482  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
227.662   437.886    -210.224  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.498.036   2.318.215    -820.179  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
279.332   458.853    -179.521  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
2.633.096   4.281.518    -1.648.422  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
53.547   76.187    -22.640  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
7.641   8.830    -1.189  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
961   3.919    -2.958  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.764   -30.012    +32.776  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
3.781   2.825    +956  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-62   -594    +532  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
54   215    -161  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
64.675   61.910    +2.765  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
3.203   4.419    -1.216  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.080   45.053    +2.027  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
10.030   8.847    +1.183  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.698   1.798    -100  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.204   1.751    -547  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
7.531   8.735    -1.204  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
11.379   21.452    -10.073  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
-   5.558      
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
1.494   4.785    -3.291  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
6.854   8.667    -1.813  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune