TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Dragør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
40.819   14.270    +26.549  
Personer med dansk oprindelse (2018)
33.580   13.066    +20.514  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
36.158   13.351    +22.807  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
4.661   919    +3.742  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
577   372    +205  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
564   272    +292  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
92,2   97,4    -5,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
364   780    -416  
Areal (km2) (2019)
112   18    +94  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
81,7   81,6    +0,1  
Antal levendefødte (2018)
360   110    +250  
Antal døde (2018)
427   159    +268  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
41.001   14.263    +26.738  
Befolkning i år 2025 (2019)
41.875   14.304    +27.571  
Befolkning i år 2030 (2019)
42.814   14.466    +28.348  
Befolkning i år 2040 (2019)
44.233   14.877    +29.356  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
274.358   303.980    -29.622  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
306.225   347.626    -41.401  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
245.022   263.190    -18.168  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
386.014   410.044    -24.030  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
445.086   485.585    -40.499  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
331.633   339.446    -7.813  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
605   183    +422  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
3,2   2,8    +0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
83   51    +32  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,4   0,8    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
43,6   44,4    -0,8  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,2   6,6    -0,4  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
13,9   14,8    -0,9  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
57,3   54,2    +3,1  
Andel 65+-årige (2019) (%)
22,7   24,4    -1,7  
Antal 0-5-årige (2019)
2.524   936    +1.588  
Antal 6-16-årige (2019)
5.660   2.115    +3.545  
Antal 17-64-årige (2019)
23.371   7.739    +15.632  
Antal 65+-årige (2019)
9.264   3.480    +5.784  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
2.187   820    +1.367  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
2.690   895    +1.795  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
1.541   368    +1.173  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.120   697    +1.423  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
2.896   1.084    +1.812  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
3.204   1.088    +2.116  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
2.748   932    +1.816  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.548   880    +1.668  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
889   440    +449  
Kvinder 90+ år (2019)
219   82    +137  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
2.254   889    +1.365  
Mænd 10 - 19 år (2019)
2.699   948    +1.751  
Mænd 20 - 29 år (2019)
1.656   434    +1.222  
Mænd 30 - 39 år (2019)
1.927   557    +1.370  
Mænd 40 - 49 år (2019)
2.711   1.083    +1.628  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.027   1.039    +1.988  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.539   877    +1.662  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.252   805    +1.447  
Mænd 80 - 89 år (2019)
642   308    +334  
Mænd 90+ år (2019)
70   44    +26  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
21.042   7.286    +13.756  
Antal mænd i kommunen (2019)
19.777   6.984    +12.793  
Enlige kvinder (2019)
4.121   1.239    +2.882  
Enlige mænd (2019)
4.121   1.239    +2.882  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
8.401   3.112    +5.289  
Registreret partnerskab (2019)
18   11    +7  
Samlevende par (2019)
793   321    +472  
Samboende par (2019)
946   275    +671  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
27.487   11.190    +16.297  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
13.332   3.080    +10.252  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
4   2    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
2.181   698    +1.483  
Flytninger, fra kommunen (2018)
2.796   804    +1.992  
Flytninger, til kommunen (2018)
2.789   795    +1.994  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   15    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
7   2    +5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
5   2    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   15    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
10   6    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
17   9    +8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Fredensborg Kommune