TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | Børn & Pasning

ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
8.184 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.524 i aldersgruppen 0-5 år (6,2 %) og 5.660 mellem 6 og 16 år (13,9 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.259 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.522 kr. om måneden.

I 2019 købte kommunen 41 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 26 pladser til andre kommuner.

To børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2019) 40.819   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2019) % 6,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2019) % 13,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2019) 3.259 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2019) 3.259 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2019) 3.097 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2019) 1.522 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2019) 1.522 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2019) 662 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2019) 897 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2019) 425 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2017) 60   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2017) 551   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2017) 1.080   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje (personale) (2017) 18   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2017) 176   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent (personale) (2017) 165   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Leder (personale) (2017) 33   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2018) 70,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2018) 5,8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2018) 48,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2018) 79,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2018) 6,8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2018) 71,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2019) 41   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2019) 26   Danmarkskort - sammenlign kommuner