TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | Børn & Pasning

ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
8.190 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.591 i aldersgruppen 0-5 år (6,3 %) og 5.599 mellem 6 og 16 år (13,7 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.418 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.566 kr. om måneden.

I 2020 købte kommunen 37 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 34 pladser til andre kommuner.

To børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2020) 40.865   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2020) % 6,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2020) % 13,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 3.418 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 3.418 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 3.137 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 1.566 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 1.566 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 954 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 431 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2018) 53   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2018) 637   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2018) 1.036   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje (personale) (2018) 17   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2018) 175   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent (personale) (2018) 161   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Leder (personale) (2018) 31   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2020) 90,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2020) 5,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2020) 48,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2020) 68,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2020) 66,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2020) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2020) 37   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2020) 34   Danmarkskort - sammenlign kommuner