TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Fredensborg 17.937
Nabokommuner 80.991
Total 98.928
Parcel/stuehuse, beboede:  
Fredensborg 6.247
Nabokommuner 34.312
Total 40.559
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Fredensborg 6.637
Nabokommuner 14.572
Total 21.209
Etageboliger, beboede:  
Fredensborg 4.942
Nabokommuner 27.884
Total 32.826
Fritidshuse, beboede:  
Fredensborg 15
Nabokommuner 3.123
Total 3.138

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Fredensborg 281.526
Nabokommuner 284.556
Total 283.041
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Fredensborg 316.168
Nabokommuner 326.449
Total 321.309
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Fredensborg 249.583
Nabokommuner 246.927
Total 248.255

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Fredensborg 1.814
Nabokommuner 8.143
Total 9.957
Erhvervsgymnasiale uddannelser:  
Fredensborg 504
Nabokommuner 2.573
Total 3.077
Erhvervsfaglige uddannelser:  
Fredensborg 6.865
Nabokommuner 34.246
Total 41.111
Korte videregående uddannelser:  
Fredensborg 1.418
Nabokommuner 6.420
Total 7.838
Mellemlange videregående uddannelser:  
Fredensborg 4.375
Nabokommuner 19.589
Total 23.964
Lange videregående uddannelser:  
Fredensborg 3.630
Nabokommuner 12.647
Total 16.277
Bacheloruddannelser:  
Fredensborg 588
Nabokommuner 1.858
Total 2.446
Ph.d. og forskeruddannelser:  
Fredensborg 374
Nabokommuner 1.138
Total 1.512
Uoplyst uddannelse:  
Fredensborg 492
Nabokommuner 1.481
Total 1.973

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Fredensborg Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar 
17.937 80.991   98.928
Parcel/stuehuse, beboede 
6.247 34.312   40.559
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede 
6.637 14.572   21.209
Etageboliger, beboede 
4.942 27.884   32.826
Fritidshuse, beboede 
15 3.123   3.138

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Fredensborg Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
281.526 284.556   283.041
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
316.168 326.449   321.309
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
249.583 246.927   248.255

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Fredensborg Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2019) 
1.814 8.143   9.957
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019) 
504 2.573   3.077
Erhvervsfaglige uddannelser (2019) 
6.865 34.246   41.111
Korte videregående uddannelser (2019) 
1.418 6.420   7.838
Mellemlange videregående uddannelser (2019) 
4.375 19.589   23.964
Lange videregående uddannelser (2019) 
3.630 12.647   16.277
Bacheloruddannelser (2019) 
588 1.858   2.446
Ph.d. og forskeruddannelser (2019) 
374 1.138   1.512
Uoplyst uddannelse (2019) 
492 1.481   1.973
Kort over kommunen