TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Fredensborg 17.845
Nabokommuner 80.480
Total 98.325
Parcel/stuehuse, beboede:  
Fredensborg 6.210
Nabokommuner 34.236
Total 40.446
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Fredensborg 6.597
Nabokommuner 14.499
Total 21.096
Etageboliger, beboede:  
Fredensborg 4.887
Nabokommuner 27.485
Total 32.372
Fritidshuse, beboede:  
Fredensborg 15
Nabokommuner 3.140
Total 3.155

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Fredensborg 274.358
Nabokommuner 281.884
Total 278.121
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Fredensborg 306.225
Nabokommuner 325.673
Total 315.950
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Fredensborg 245.022
Nabokommuner 242.730
Total 243.876

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Fredensborg 1.835
Nabokommuner 8.057
Total 9.892
Erhvervsgymnasiale uddannelser:  
Fredensborg 492
Nabokommuner 2.549
Total 3.041
Erhvervsfaglige uddannelserr:  
Fredensborg 7.043
Nabokommuner 34.882
Total 41.925
Korte videregående uddannelser:  
Fredensborg 1.390
Nabokommuner 6.269
Total 7.659
Mellemlange videregående uddannelser:  
Fredensborg 4.406
Nabokommuner 19.378
Total 23.784
Lange videregående uddannelser:  
Fredensborg 3.535
Nabokommuner 12.343
Total 15.878
Bacheloruddannelser:  
Fredensborg 583
Nabokommuner 1.851
Total 2.434
Forskeruddannelser:  
Fredensborg 344
Nabokommuner 1.083
Total 1.427
Uoplyst uddannelse:  
Fredensborg 518
Nabokommuner 1.628
Total 2.146

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Fredensborg Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar 
17.845 80.480   98.325
Parcel/stuehuse, beboede 
6.210 34.236   40.446
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede 
6.597 14.499   21.096
Etageboliger, beboede 
4.887 27.485   32.372
Fritidshuse, beboede 
15 3.140   3.155

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Fredensborg Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
274.358 281.884   278.121
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
306.225 325.673   315.950
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
245.022 242.730   243.876

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Fredensborg Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2018) 
1.835 8.057   9.892
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018) 
492 2.549   3.041
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018) 
7.043 34.882   41.925
Korte videregående uddannelser (2018) 
1.390 6.269   7.659
Mellemlange videregående uddannelser (2018) 
4.406 19.378   23.784
Lange videregående uddannelser (2018) 
3.535 12.343   15.878
Bacheloruddannelser (2018) 
583 1.851   2.434
Forskeruddannelser (2018) 
344 1.083   1.427
Uoplyst uddannelse (2018) 
518 1.628   2.146
Kort over kommunen