TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | FORSIDE

Tag på opdagelse i Fredensborg Kommune

Fredensborg er en hyggelig by, der er vokset op omkring slottet. Her finder man forskellige specialbutikker i Jernbanegade som er byens gågade. I Fredensborg ByCenter ligger der supermarkeder og motionscenter. Og bliver du sulten er der både i Fredensborg og nærliggende Asminderød gode restauranter og en rigtig kro. Om sommeren sejler der en turbåd på søen fra Skipperhuset. Her kan der også lejes kano’er og kajakker for dem som selv vil bestemme farten og opdage naturen.

Humlebæk var oprindeligt et fiskerleje. I 1682 var der syv huse i fiskerlejet, alle lå de parallelt med kysten på forstrande neden for en kystskrænt. Humlebæk by. Siden voksede byen sig større, og da Kystbanen blev anlagt, satte det for alvor gang i befolkningsvæksten og byudviklingen. Humlebæk er i tidens løb vokset sammen med byerne Sletten og Torpen. I dag er Humlebæk nok mest kendt for at huse et af verdens fineste kunstmuseer, Louisiana – Museum for Moderne Kunst.

Nivå har tidligere været kendt for sine store teglværker, Sølyst- og Nivaagaard, der har formet landskabet med store udgravninger, som i dag er kunstigt skabte søer. Udforsk de mange spændende fritidsaktiviteter. Golf, Surfing, Drageflyvning, kitesurfing, Nivå har udsøgte forhold til det meste.

Disse byer er en del af Fredensborg Kommune: Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal, Avderød, Grønholt og Søholm.

Hvem bor i Fredensborg Kommune?

Den 1. januar 2019 boede der 40.819 indbyggere i Fredensborg Kommune. Kommunens samlede areal er på 112 km2. Det giver en befolkningstæthed på 364 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

21.042 af borgerne er kvinder og 19.777 mænd. 36.158 personer har dansk statsborgerskab og 4.661 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

De ældre borgere

To pensionister bag en computer9.264 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 22,7 % af det samlede indbyggertal. 8.816 borgere modtager folkepension. 0 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2019 ældreudgifter på 37.421 kr. Pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 11 dage.

219 kvinder og 70 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Udgifter til kultur

I Fredensborg Kommune bruges der færre midler på kultur end i de fleste andre kommuner. Kommunen ligger et stykke under landsgennemsnittet. Kulturudgifterne beløber sig til 404 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 489 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.380 kr. Årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er golf (3.258 medlemmer), gymnastik (2.169 medlemmer), sejlsport (1.855 medlemmer), fodbold (1.689 medlemmer), tennis (1.411 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Fredensborg Kommune ligger 13.237 parcel- og række/dobbelthuse, 5.111 lejligheder og 91 fritidshuse. Andelen af ejerboliger er 57,4 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 27,4 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 10.011 kr. over landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "3050 Humlebæk", der rammer en pris på 30.553 kr. (seneste opgørelse 2019K2). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 24.064 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 14.053 kr.
Antal handler, seneste kvt. 109
Salgstider, kommunen (gns) 126 dage
Salgstider, landet (gns) 170 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) 17.466 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 27.876 kr.
Antal handler, seneste kvt. 24
Salgstider, kommunen (gns) 50 dage
Salgstider, landet (gns) 115 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 15.981 kr.
Antal handler, seneste kvt. 0
Salgstider, kommunen (gns) N/A dage
Salgstider, landet (gns) 244 dage

Skoler

SkoletaskeI Fredensborg Kommune ligger 6 folkeskoler med 163 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,8 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,7 elever i hver klasse. 23,3% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 81.479 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 68.178 kr.  → Læs mere om Skole & Uddannelse

Kommuneskat over landsgennemsnittet

I Fredensborg er kommuneskatten fastsat til 25,3 % i 2019. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 24,9 % - en forskel på 0,4%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 0,60 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 24,650 ‰ i 2019. Landsgennemsnittet er 26,139 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Socialdemokratiet

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2017 blev Socialdemokratiet kommunens største parti. Partiet fik 7.173 af de 22.724 gyldige stemmer, der blev afgivet. 16.703 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 31.421 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune består af 27 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Thomas Lykke Pedersen fra Socialdemokraterne.
27.487 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune, Gribskov Kommune.

I 2040 forventes der at være 44.233 borgere i kommunen.

Fredensborg Kommune er en del af Region Hovedstaden.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 3.535 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 4.406 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.390 en "Kortere videregående uddannelse". 7.043 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

583 borgere har en "Batchelor" uddannelse og 344 borgere en "Forskeruddannelse". 1.835 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mere end gennemsnittet

PengesedlerI Fredensborg Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 386.014 kr. Før skat. Landsgennemsnittet er 320.040 kr. En forskel på 65.974 kr.

I gennemsnit har hver borger 274.358 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2019) er 43,6 år, hvilket er 1,9 år over landsgennemsnittet (41,7 år). Den forventede levealder er 81,7 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

8.184 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.524 i aldersgruppen 0-5 år (6,2 %) og 5.660 mellem 6 og 16 år (13,9 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.259 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.522 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

To børn - børnepasning

Tilflyttere

I 2018 flyttede 2.789 personer til Fredensborg Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Københavns Kommune (720)
2. Helsingør Kommune (329)
3. Hørsholm Kommune (227)
4. Hillerød Kommune (149)
5. Gentofte Kommune (134)
6. Rudersdal Kommune (129)
7. Gribskov Kommune (96)
8. Gladsaxe Kommune (84)
9. Frederiksberg Kommune (81)
10. Lyngby-Taarbæk Kommune (66)

Samme år forlod 2.796 borgere Fredensborg Kommune for bl.a. at slå sig ned i Københavns Kommune (650), Helsingør Kommune (337), Hørsholm Kommune (260), Hillerød Kommune (166), Rudersdal Kommune (136). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2018 døde 427 af kommunens borgere, mens der kom 360 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2019 var der 605 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 3,2 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 4,1 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Fredensborg Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Handel (3.229 ansatte)
2. Sociale institutioner (2.280 ansatte)
3. Undervisning (997 ansatte)
4. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (771 ansatte)
5. Offentlig administration, forsvar og politi (719 ansatte)
6. Bygge og anlæg (637 ansatte)
7. Kultur og fritid (608 ansatte)
8. Rådgivning mv. (563 ansatte)
9. Hoteller og restauranter (364 ansatte)
10. Sundhedsvæsen (345 ansatte)
11. Ejendomshandel og udlejning (295 ansatte)
12. Plast-, glas- og betonindustri (237 ansatte)
13. Transport (216 ansatte)
14. Reklame og øvrige erhvervsservice (213 ansatte)
15. Landbrug, skovbrug og fiskeri (201 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Fredensborg Kommune placeret som nummer 82 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 2 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 23 timer. I Fredensborg Kommune blev der i 2018 udlånt 202.269 materialer. Personalemæssigt koster det i alt 30,6 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Parcelhus

Antal materialer:

Bøger 174.332
Lydbøger 3.416
Musikoptagelser 19.542
Film 4.702
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 12
Arrangementer på biblioteket 105
Besøgstal, biblioteker 281.000
Besøgstal, bibl. Website 165.000
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 538 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 79 kr.
Bibliotekarer, årsværk 15,7
Assistenter, årsværk 11,9