TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | Skole & Uddannelse

ikon - Skole & Uddannelse Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Fredensborg Kommune ligger 6 kommunale folkeskoler med 165 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,8 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,6 elever i hver klasse. 23,3% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 80.572 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 72.317 kr. 

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2020) 40.865   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2020) % 13,7   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2020) 6   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2020) 165   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020) 626   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2020) 22,8   Se udvikling, sammenlign kommuner
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017) 23,3   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) 80.572 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) 54.036 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) 6.187 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) 10.272 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) 73.366 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2019) 1.814   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019) 504   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2019) 6.865   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2019) 1.418   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2019) 4.375   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2019) 3.630   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2019) 588   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2019) 374   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2019) 492   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2019) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2019) 741   Se udvikling, sammenlign kommuner
Venteliste - musikskole (2019) 53   Se udvikling, sammenlign kommuner
Elever på musikalsk grundkursus (2019) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Talentelever på musikskoler (2019) 16   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling forskole (2019) 1.991 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling sammenspil (2019) 1.152 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Fredensborg Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 1  
Folkeskoler 6  
Friskoler og private grundskoler 4  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 2  
Specialskoler for børn 2  

Gymnasiale uddannelser:

Private gymnasier og HF-kurser 1  

Højskoler:

Folkehøjskoler 1  

Produktionsskoler:

Voksenuddannelser:

Erhvervsuddannelser:

Videregående uddannelser:

Universiteter:

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 2