TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | Kommunens økonomi

ikon - Kommunens økonomi Kommunens økonomi

Få overblik over Fredensborg Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Fredensborg Kommunens regnskab for 2019 viser samlede udgifter på 2.641.763 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) i 1.000 kr. 82.260   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) i 1.000 kr. 4.364   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2019) i 1.000 kr. 62.522   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2019) i 1.000 kr. 543.579   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2019) i 1.000 kr. 204.127   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) i 1.000 kr. 1.454.368   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2019) i 1.000 kr. 290.543   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-6 (2019) i 1.000 kr. 2.641.763   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) 53.401 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) 7.821 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) 2.747 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) 3.654 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) 2.967 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2020) 45 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) 26 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2020) 67.038 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) 3.028 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2020) 49.080 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) 10.272 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) 1.610 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) 1.259 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) 7.686 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) 10.891 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) 1.302 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) 5.648 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner