TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   90.966    -50.101  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   13,4    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   15    -9  
Antal normalklasser (2019)
163   408    -245  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   607    +12  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   22,3    +0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   15,8    +7,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
83.534   65.982    +17.552  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
54.036   49.439    +4.597  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   6.236    -206  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   8.465    +1.807  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
73.366   63.087    +10.279  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.814   2.956    -1.142  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
504   1.394    -890  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.865   20.332    -13.467  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.418   3.804    -2.386  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.375   10.112    -5.737  
Lange videregående uddannelser (2019)
3.630   3.579    +51  
Bacheloruddannelser (2019)
588   623    -35  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
374   189    +185  
Uoplyst uddannelse (2019)
492   1.647    -1.155  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
741   1.876    -1.135  
Venteliste - musikskole (2019)
53   196    -143  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
16   65    -49  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.991   1.520    +471  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.152   1.000    +152  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune