TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Aabenraa   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   58.761    -17.896  
Personer med dansk oprindelse (2020)
33.309   50.264    -16.955  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
36.043   52.451    -16.408  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
4.822   6.310    -1.488  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
604   704    -100  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
576   370    +206  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
92,2   80,2    +12,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
365   62    +303  
Areal (km2) (2020)
112   941    -829  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
81,7   80,7    +1,0  
Antal levendefødte (2019)
387   540    -153  
Antal døde (2019)
341   647    -306  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
41.875   58.874    -16.999  
Befolkning i år 2030 (2019)
42.814   58.950    -16.136  
Befolkning i år 2040 (2019)
44.233   59.050    -14.817  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
281.526   213.650    +67.876  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
316.168   234.490    +81.678  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
249.583   193.055    +56.528  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
393.302   295.932    +97.370  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
457.040   330.865    +126.175  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
334.530   261.412    +73.118  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
576   1.022    -446  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
3,0   3,8    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
83   195    -112  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
43,8   44,3    -0,5  
Antal 0-5 årige (2020)
2.591   3.367    -776  
Antal 6-16 årige (2020)
5.599   7.522    -1.923  
Antal 17-64 årige (2020)
23.183   34.028    -10.845  
Antal 65+ årige (2020)
9.492   13.844    -4.352  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,3   5,7    +0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   12,8    +0,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
56,7   57,9    -1,2  
Andel 65+-årige (2020) (%)
23,2   23,6    -0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.241   2.861    -620  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.623   3.672    -1.049  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
1.495   2.623    -1.128  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.118   2.878    -760  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.848   3.684    -836  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.223   4.394    -1.171  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
2.692   4.017    -1.325  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.637   3.436    -799  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
965   1.543    -578  
Kvinder 90+ år (2020)
224   346    -122  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.273   2.913    -640  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.674   3.764    -1.090  
Mænd 20 - 29 år (2020)
1.647   2.864    -1.217  
Mænd 30 - 39 år (2020)
1.910   2.985    -1.075  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.690   3.716    -1.026  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.055   4.425    -1.370  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.498   4.031    -1.533  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.267   3.281    -1.014  
Mænd 80 - 89 år (2020)
706   1.185    -479  
Mænd 90+ år (2020)
79   143    -64  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
21.066   29.454    -8.388  
Antal mænd i kommunen (2020)
19.799   29.307    -9.508  
Enlige kvinder (2020)
5.718   7.897    -2.179  
Enlige mænd (2020)
4.201   7.269    -3.068  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
8.391   11.537    -3.146  
Registreret partnerskab (2020)
17   18    -1  
Samlevende par (2020)
840   1.274    -434  
Samboende par (2020)
881   1.966    -1.085  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
27.285   46.340    -19.055  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
13.580   12.421    +1.159  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
4   21    -17  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
2.009   5.387    -3.378  
Flytninger, fra kommunen (2019)
2.833   2.562    +271  
Flytninger, til kommunen (2019)
2.666   2.215    +451  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
7   7    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
5   8    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
10   8    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
17   23    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Fredensborg Kommune