TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Ærø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   5.964    +34.901  
Personer med dansk oprindelse (2020)
33.309   5.514    +27.795  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
36.043   5.591    +30.452  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
4.822   373    +4.449  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
604   424    +180  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
576   201    +375  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
92,2   63,2    +29,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
365   66    +299  
Areal (km2) (2020)
112   90    +22  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
81,7   81,2    +0,5  
Antal levendefødte (2019)
387   29    +358  
Antal døde (2019)
341   124    +217  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
41.875   5.918    +35.957  
Befolkning i år 2030 (2019)
42.814   5.842    +36.972  
Befolkning i år 2040 (2019)
44.233   5.746    +38.487  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
281.526   201.430    +80.096  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
316.168   217.971    +98.197  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
249.583   185.012    +64.571  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
393.302   268.648    +124.654  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
457.040   291.480    +165.560  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
334.530   245.987    +88.543  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
576   109    +467  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
3,0   4,7    -1,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
83   15    +68  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
43,8   52,4    -8,6  
Antal 0-5 årige (2020)
2.591   204    +2.387  
Antal 6-16 årige (2020)
5.599   552    +5.047  
Antal 17-64 årige (2020)
23.183   3.020    +20.163  
Antal 65+ årige (2020)
9.492   2.188    +7.304  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,3   3,4    +2,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   9,3    +4,4  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
56,7   50,6    +6,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
23,2   36,7    -13,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.241   181    +2.060  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.623   260    +2.363  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
1.495   141    +1.354  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.118   179    +1.939  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.848   288    +2.560  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.223   492    +2.731  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
2.692   569    +2.123  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.637   522    +2.115  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
965   264    +701  
Kvinder 90+ år (2020)
224   78    +146  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.273   198    +2.075  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.674   290    +2.384  
Mænd 20 - 29 år (2020)
1.647   256    +1.391  
Mænd 30 - 39 år (2020)
1.910   187    +1.723  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.690   289    +2.401  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.055   484    +2.571  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.498   539    +1.959  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.267   517    +1.750  
Mænd 80 - 89 år (2020)
706   200    +506  
Mænd 90+ år (2020)
79   30    +49  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
21.066   2.974    +18.092  
Antal mænd i kommunen (2020)
19.799   2.990    +16.809  
Enlige kvinder (2020)
5.718   1.031    +4.687  
Enlige mænd (2020)
4.201   1.009    +3.192  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
8.391   1.205    +7.186  
Registreret partnerskab (2020)
17   4    +13  
Samlevende par (2020)
840   120    +720  
Samboende par (2020)
881   167    +714  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
27.285   4.956    +22.329  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
13.580   1.008    +12.572  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
4   6    -2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
2.009   529    +1.480  
Flytninger, fra kommunen (2019)
2.833   420    +2.413  
Flytninger, til kommunen (2019)
2.666   407    +2.259  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   15    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
5   2    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   15    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
10   4    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
17   11    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Fredensborg Kommune