TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Svendborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   33.576    +48.684  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   2.530    +1.834  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   68.523    -6.001  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   644.894    -101.315  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   314.299    -110.172  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   2.434.067    -979.699  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   392.046    -101.503  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   3.889.935    -1.248.172  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   42.808    +10.593  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   3.578    +4.243  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   492    +2.255  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   19.824    -16.170  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   4.642    -1.675  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -390    +435  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   199    -173  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   66.360    +678  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   2.558    +470  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   44.736    +4.344  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   8.411    +1.861  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.330    +280  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.480    -221  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   5.915    +1.771  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   23.001    -12.110  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   -228    +1.530  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   2.649    +2.999  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune