TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Bornholm   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   14.336    +67.924  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   10.014    -5.650  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   92.356    -29.834  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   408.497    +135.082  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   244.347    -40.220  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   1.903.602    -449.234  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   311.848    -21.305  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   2.985.000    -343.237  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   41.993    +11.408  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   4.016    +3.805  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   415    +2.332  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   27.342    -23.688  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   5.825    -2.858  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   35    +10  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   327    -301  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   73.879    -6.841  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   1.953    +1.075  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   49.288    -208  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   7.223    +3.049  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.521    +89  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.571    -312  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   4.683    +3.003  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   16.069    -5.178  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   1.204    +98  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   5.815    -167  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune