TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Rudersdal   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   45.739    +36.521  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   -4.819    +9.183  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   104.493    -41.971  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   685.222    -141.643  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   341.822    -137.695  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   1.780.147    -325.779  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   380.603    -90.060  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   3.333.207    -691.444  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   70.486    -17.085  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   13.501    -5.680  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   3.018    -271  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   -25.172    +28.826  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   2.829    +138  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   1.530    -1.485  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   513    -487  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   60.999    +6.039  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   1.847    +1.181  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   46.906    +2.174  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   9.578    +694  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.803    -193  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.797    -538  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   7.820    -134  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   17.693    -6.802  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   -3.179    +4.481  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   2.879    +2.769  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune