TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Furesø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
40.865   40.965    -100  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
13,7   15,2    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
6   8    -2  
Antal normalklasser (2019)
163   219    -56  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
619   613    +6  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,8   22,4    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
23,3   15,9    +7,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
83.534   71.076    +12.458  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
54.036   55.871    -1.835  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
6.030   6.302    -272  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   10.856    -584  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
73.366   71.423    +1.943  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.814   1.669    +145  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
504   516    -12  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.865   5.308    +1.557  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.418   1.441    -23  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.375   4.747    -372  
Lange videregående uddannelser (2019)
3.630   5.195    -1.565  
Bacheloruddannelser (2019)
588   535    +53  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
374   758    -384  
Uoplyst uddannelse (2019)
492   365    +127  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
741   1.203    -462  
Venteliste - musikskole (2019)
53   53    +0  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
16   40    -24  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.991   2.873    -882  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.152   474    +678  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Fredensborg Kommune