TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Vallensbæk   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   12.355    +69.905  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   -353    +4.717  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   34.694    +27.828  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   224.165    +319.414  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   89.589    +114.538  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   479.033    +975.335  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   135.646    +154.897  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   975.129    +1.666.634  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   45.377    +8.024  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   6.607    +1.214  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   816    +1.931  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   12.569    -8.915  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   2.613    +354  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   -649    +694  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   61.335    +5.703  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   2.302    +726  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   47.199    +1.881  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   10.499    -227  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   1.328    +282  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.564    -305  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   10.078    -2.392  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   24.223    -13.332  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   6.991    -5.689  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   9.945    -4.297  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune