TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Fredensborg   Albertslund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
82.260   29.311    +52.949  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
4.364   -33.682    +38.046  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
62.522   49.381    +13.141  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
543.579   425.294    +118.285  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
204.127   162.853    +41.274  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.454.368   1.373.017    +81.351  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
290.543   258.918    +31.625  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
2.641.763   2.265.092    +376.671  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
53.401   41.105    +12.296  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
7.821   7.880    -59  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
2.747   1.387    +1.360  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
3.654   31.902    -28.248  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.967   5.166    -2.199  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
45   133    -88  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
26   1.442    -1.416  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
67.038   82.718    -15.680  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.028   3.130    -102  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.080   60.047    -10.967  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
10.272   12.563    -2.291  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.610   2.057    -447  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.259   1.676    -417  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
7.686   9.645    -1.959  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.891   27.110    -16.219  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
1.302   2.371    -1.069  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
5.648   6.482    -834  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Fredensborg Kommune