TAL & FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE
foto fra Fredensborg Kommune
 ☰
FREDENSBORG | FAKTA | FORSIDE

Tag på opdagelse i Fredensborg Kommune

Fredensborg er en hyggelig by, der er vokset op omkring slottet. Her finder man forskellige specialbutikker i Jernbanegade som er byens gågade. I Fredensborg ByCenter ligger der supermarkeder og motionscenter. Og bliver du sulten er der både i Fredensborg og nærliggende Asminderød gode restauranter og en rigtig kro. Om sommeren sejler der en turbåd på søen fra Skipperhuset. Her kan der også lejes kano’er og kajakker for dem som selv vil bestemme farten og opdage naturen.

Humlebæk var oprindeligt et fiskerleje. I 1682 var der syv huse i fiskerlejet, alle lå de parallelt med kysten på forstrande neden for en kystskrænt. Humlebæk by. Siden voksede byen sig større, og da Kystbanen blev anlagt, satte det for alvor gang i befolkningsvæksten og byudviklingen. Humlebæk er i tidens løb vokset sammen med byerne Sletten og Torpen. I dag er Humlebæk nok mest kendt for at huse et af verdens fineste kunstmuseer, Louisiana – Museum for Moderne Kunst.

Nivå har tidligere været kendt for sine store teglværker, Sølyst- og Nivaagaard, der har formet landskabet med store udgravninger, som i dag er kunstigt skabte søer. Udforsk de mange spændende fritidsaktiviteter. Golf, Surfing, Drageflyvning, kitesurfing, Nivå har udsøgte forhold til det meste.

Disse byer er en del af Fredensborg Kommune: Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal, Avderød, Grønholt og Søholm.

Hvem bor i Fredensborg Kommune?

Den 1. januar 2020 boede der 40.865 indbyggere i Fredensborg Kommune. Kommunens samlede areal er på 112 km2. Det giver en befolkningstæthed på 365 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

21.066 af borgerne er kvinder og 19.799 mænd. 36.043 personer har dansk statsborgerskab og 4.822 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

De ældre borgere

To pensionister bag en computer9.492 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 23,2 % af det samlede indbyggertal. 8.801 borgere modtager folkepension. 0 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2020 ældreudgifter på 40.903 kr. Pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 49 dage.

224 kvinder og 79 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Udgifter til kultur

I Fredensborg Kommune bruges der færre midler på kultur end i de fleste andre kommuner. Kommunen ligger et stykke under landsgennemsnittet. Kulturudgifterne beløber sig til 389 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 509 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.280 kr. Årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er golf (3.297 medlemmer), gymnastik (2.172 medlemmer), sejlsport (1.963 medlemmer), fodbold (1.699 medlemmer), tennis (1.449 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Fredensborg Kommune ligger 13.253 parcel- og række/dobbelthuse, 5.155 lejligheder og 96 fritidshuse. Andelen af ejerboliger er 57,8 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 27,2 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 9.517 kr. over landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "3050 Humlebæk", der rammer en pris på 30.277 kr. (seneste opgørelse 2020K2). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 23.803 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 14.286 kr.
Antal handler, seneste kvt. 122
Salgstider, kommunen (gns) 104 dage
Salgstider, landet (gns) 170 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) 20.334 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 28.689 kr.
Antal handler, seneste kvt. 38
Salgstider, kommunen (gns) 95 dage
Salgstider, landet (gns) 112 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.408 kr.
Antal handler, seneste kvt. 3
Salgstider, kommunen (gns) 0 dage
Salgstider, landet (gns) 260 dage

Skoler

SkoletaskeI Fredensborg Kommune ligger 6 folkeskoler med 165 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,8 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,6 elever i hver klasse. 23,3% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 80.572 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 72.317 kr.  → Læs mere om Skole & Uddannelse

Kommuneskat over landsgennemsnittet

I Fredensborg er kommuneskatten fastsat til 25,3 % i 2020. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 24,9 % - en forskel på 0,4%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 0,60 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 24,650 ‰ i 2020. Landsgennemsnittet er 26,184 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Socialdemokratiet

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2017 blev Socialdemokratiet kommunens største parti. Partiet fik 7.173 af de 22.724 gyldige stemmer, der blev afgivet. 16.703 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 31.421 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune består af 27 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Thomas Lykke Pedersen fra Socialdemokraterne.
27.285 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune, Gribskov Kommune.

I 2040 forventes der at være 43.289 borgere i kommunen.

Fredensborg Kommune er en del af Region Hovedstaden.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 3.630 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 4.375 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.418 en "Kortere videregående uddannelse". 6.865 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

588 borgere har en "Batchelor" uddannelse og 374 borgere en "Forskeruddannelse". 1.814 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mere end gennemsnittet

PengesedlerI Fredensborg Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 393.302 kr. Før skat. Landsgennemsnittet er 325.892 kr. En forskel på 67.410 kr.

I gennemsnit har hver borger 281.526 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2020) er 43,8 år, hvilket er 2,0 år over landsgennemsnittet (41,8 år). Den forventede levealder er 81,5 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

8.190 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.591 i aldersgruppen 0-5 år (6,3 %) og 5.599 mellem 6 og 16 år (13,7 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.418 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.566 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

To børn - børnepasning

Tilflyttere

I 2019 flyttede 2.666 personer til Fredensborg Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Københavns Kommune (726)
2. Helsingør Kommune (339)
3. Hørsholm Kommune (192)
4. Rudersdal Kommune (124)
5. Hillerød Kommune (115)
6. Gribskov Kommune (106)
7. Gentofte Kommune (105)
8. Lyngby-Taarbæk Kommune (88)
9. Gladsaxe Kommune (80)
10. Frederiksberg Kommune (68)

Samme år forlod 2.833 borgere Fredensborg Kommune for bl.a. at slå sig ned i Københavns Kommune (669), Helsingør Kommune (366), Hørsholm Kommune (220), Hillerød Kommune (183), Gribskov Kommune (135). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2019 døde 341 af kommunens borgere, mens der kom 387 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2020 var der 576 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 3,0 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 4,7 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Fredensborg Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Handel (3.222 ansatte)
2. Sociale institutioner (2.298 ansatte)
3. Undervisning (1.013 ansatte)
4. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (828 ansatte)
5. Offentlig administration, forsvar og politi (715 ansatte)
6. Bygge og anlæg (642 ansatte)
7. Kultur og fritid (613 ansatte)
8. Rådgivning mv. (599 ansatte)
9. Hoteller og restauranter (422 ansatte)
10. Sundhedsvæsen (342 ansatte)
11. Transport (293 ansatte)
12. Ejendomshandel og udlejning (283 ansatte)
13. Plast-, glas- og betonindustri (235 ansatte)
14. Reklame og øvrige erhvervsservice (226 ansatte)
15. It- og informationstjenester (198 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Fredensborg Kommune placeret som nummer 82 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 2 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 23 timer. I Fredensborg Kommune blev der i 2019 udlånt 195.540 materialer. Personalemæssigt koster det i alt 30,6 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Parcelhus

Antal materialer:

Bøger 159.277
Lydbøger 2.746
Musikoptagelser 18.931
Film 4.734
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 10
Arrangementer på biblioteket 90
Besøgstal, biblioteker 272.000
Besøgstal, bibl. Website 169.000
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 549 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 65 kr.
Bibliotekarer, årsværk 12,8
Assistenter, årsværk 11,2